Најмила кај господарот

Marilyn Robert fredodinga22 at gmail.com
Wed Oct 7 16:23:36 UTC 2020Најмила кај господарот

Јас сум 68-годишна жена, која страда од продолжен карцином на дојка, од сите медицински индикации, мојата состојба навистина се влоши и очигледно е дека можеби нема да живеам повеќе од шест месеци како резултат на брзиот раст и болката што се јавува кај неа. Мојот сопруг почина неколку години наназад и нашите долги години брак не беа благословени со ниту едно дете, по неговата смрт го наследив целото негово богатство.

Доаѓам кај вас откако се помолив за тоа, подготвен сум да донирам сума од 2, 300, 000 евра за помош на сиромашните, сиромашните и помалку привилегираните меѓу вашите собранија / општество. Забележете дека овој фонд е депониран во банка каде што работеше мојот сопруг. Appreciateе ценам ако обрнете внимание на моето барање за пропагирање на масажата на кралството, ќе ви дадам повеќе детали за тоа како да постапите.

Благодарам
Г-ѓа Мерилин Роберт


More information about the devel mailing list