[PATCH 5/9] staging: vc04_services: Remove vchiq_resume_internal()

Nishka Dasgupta nishkadg.linux at gmail.com
Tue Jun 25 18:17:05 UTC 2019


Remove unused function vchiq_resume_internal.
Issue found with Coccinelle.

Signed-off-by: Nishka Dasgupta <nishkadg.linux at gmail.com>
---
 .../interface/vchiq_arm/vchiq_core.c       | 16 ----------------
 .../interface/vchiq_arm/vchiq_core.h       | 3 ---
 2 files changed, 19 deletions(-)

diff --git a/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.c b/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.c
index 7f093b2679ae..5e231cc5c87d 100644
--- a/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.c
+++ b/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.c
@@ -2830,22 +2830,6 @@ vchiq_shutdown_internal(struct vchiq_state *state, VCHIQ_INSTANCE_T instance)
 	return VCHIQ_SUCCESS;
 }
 
-VCHIQ_STATUS_T
-vchiq_resume_internal(struct vchiq_state *state)
-{
-	VCHIQ_STATUS_T status = VCHIQ_SUCCESS;
-
-	if (state->conn_state == VCHIQ_CONNSTATE_PAUSED) {
-		vchiq_set_conn_state(state, VCHIQ_CONNSTATE_RESUMING);
-		request_poll(state, NULL, 0);
-	} else {
-		status = VCHIQ_ERROR;
-		VCHIQ_STATS_INC(state, error_count);
-	}
-
-	return status;
-}
-
 VCHIQ_STATUS_T
 vchiq_close_service(VCHIQ_SERVICE_HANDLE_T handle)
 {
diff --git a/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.h b/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.h
index b319031145ed..b5e09d52b202 100644
--- a/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.h
+++ b/drivers/staging/vc04_services/interface/vchiq_arm/vchiq_core.h
@@ -518,9 +518,6 @@ vchiq_free_service_internal(struct vchiq_service *service);
 extern VCHIQ_STATUS_T
 vchiq_shutdown_internal(struct vchiq_state *state, VCHIQ_INSTANCE_T instance);
 
-extern VCHIQ_STATUS_T
-vchiq_resume_internal(struct vchiq_state *state);
-
 extern void
 remote_event_pollall(struct vchiq_state *state);
 
-- 
2.19.1More information about the devel mailing list